петък, 3 юли 2009 г.

Програма за Обучение на представители на Граждански организации, Проект: "София, Плевен, Сливен - добро управление в полза на гражданите"

На 30.06-01.07.2009г. Фондация "За Оборище" участва в Програма за Обучение на представители на Граждански организации, Проект: "София, Плевен, Сливен - добро управление в полза на гражданите" от Европейски Социален фонд "ЕСФ", ОПАК Експерти в действие и Европейският съюз. Двудневният семинар се проведе в гр. София, зала "Сердика" на хотел "Св. София" и беше посетен от трима представители на фондацията : г-н Петър Дъбов, г-н Петър Кумитски и г-н Божидар Емануилов. Програмата : Основни принципи за гражданско управление и изпълнение на политики за местно развитие (лектори : Тихомира Трифонова и Мария Николова), Европейски практики за взаимодействие между местна власт и граждански сектор. (лектор Ани Недкова), Модел за организация на дейностите, свързани с взаимодействието между гражданският сектор и местната власт (лектор Юлиана Николова), Роля на гражданският сектор при взаимодействието с местната власт, за планиране, формулиране и изпълнение на политики за местно развитие (лектори Станка Делчева и Юлиана Николова), Изграждане на капацитет за ефективно взаимодействие между гражданският сектор и местната власт, дискусии. Представители на други фондации и сдружения са обменили опита и впечатленията си от своята практика и освен полезната информация и богатия лекционен материал, са изградени много нови познанства и контакти.